01 77 77 710    info@zera.si   Likozarjeva 3, 1000 Ljubljana, SLO   Ponedeljek-petek 8.00 - 16.00

SPLOŠNI POGOJI

Prosimo, da pozorno preberete splošne pogoje uporabe te spleten strani (www.zera.si), saj vas ti zavezujejo s trenutkom, ko vstopite v našo spletno stran. Šteje se, da ste z vsako interakcijo, opravljeno prek naše spletne strani, seznanjeni s celotno vsebino splošnih pogojev in ste v ponujene splošne pogoje privolili brez omejitev.

Splošni pogoji spletnega mesta  www.zera.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov. Vsebine, objavljene na spletnih straneh www.zera.si upravlja podjetje Zera d.o.o.
Vsebine so avtorsko zaščitene in se ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati!

Zera d.o.o., si prizadeva na svojih spletnih straneh zagotavljati točnost in ažurnost podatkov z vso skrbnostjo.

Ponudnik si pridržuje pravico do kakršnih koli sprememb splošnih pogojev poslovanja brez posebne najave. Spremembe veljajo od trenutka objave in so za uporabnika zavezujoče.

 

Pravno obvestilo

Vse pravice so pridržane. Informacije in gradiva na spletni strani www.zera.si so zaščitene s pravicami intelektualne lastnine podjetja Zera d.o.o..

 

Omejitev odgovornosti

Spletna stran www.zera.si je je last podjetja Zera d.o.o.. Spletna stran ponuja informacije o ponudbi in izdelavi tiskovin v digitalni in offset tehniki, izdelavi spletnih strani, spletnem oglaševanju, marketing, promocijskem materijalu, ipd....

Vse informacije in gradiva na strani zera.si so informativne narave. Podjetje Zera d.o.o. se bo trudilo za optimalno delovanje spletne strani zera.si, vendar ne prevzema nikakršnih odgovornosti in garancij za nemoteno uporabo spletne strani zera.si. Vsi uporabniki uporabljajo zera.si na lastno odgovornost. Niti podjetje Zera d.o.o., niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi zera.si ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv na zera.si ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Podjetje Zera d.o.o. tudi ne more biti odgovorna za kakršnekoli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do strani, zaradi vašega obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe. Podjetje Zera d.o.o. ne more biti odgovorna za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletne strani zera.si.

Podjetje Zera d.o.o. se bo trudilo za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov, vsebovanih na teh straneh, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi pravilnosti, ažurnosti in popolnosti.

Podjetje Zera d.o.o. lahko te strani spremeni kadarkoli in brez predhodnega obvestila in ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice teh sprememb.

 

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Informacije in gradiva, ki so prikazana na tej strani, lahko naložite z mreže za vašo osebno domačo rabo, pri čemer ne smete spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na zera.si ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. Pravtako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa www.zera.si za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo.

Podjetje Zera d.o.o. ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane s spletno stranjo zera.si. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani je odgovornost podjetja Zera d.o.o. za vse primere izključena.

To pravno obvestilo lahko podjetje Zera d.o.o. kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokratni spremenjeni obliki, zato priporočamo, da jih v primeru uporabe spremljate na teh straneh. Z uporabo te strani ste izkazali in potrdili, da ste seznanjeni z našimi pogoji in da se z njimi strinjate.

Uporaba strani v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja strani na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.

 

Obdelava osebnih podatkov

Podjetje Zera d.o.o. sam ali s pomočjo pogodbenih partnerjev obdeluje in uporablja osebne podatke, posredovane preko elektronskega naslova ob prejetih povpraševanjih do preklica za naslednje namene obdelave in uporabe:

 • pošiljanje ponudb,
 • obveščanje o statusu naročenega blaga
 • dokončanje nakupnega procesa

Vsi osebni podatki se uporabljajo izključno za namene izvajanja naših storitev, anonimizirane analize ter optimizacijo našega poslovanja in niso dostopni javnosti.

 

S oddajo povpraševanja podjetja Zera d.o.o. podajate izjavo, da:

 • se strinjate z obdelavo svojih osebnih podatkov s strani podjetja Zera d.o.o. (upravljavec osebnih podatkov)
 • dovoljujete podjetju Zera d.o.o., da na podlagi predloženih podatkov vzpostavi, zbira, vodi, uporablja, obdeluje in shranjuje vaše podatke v svojih zbirkah kontaktov ter druge podatke v namene, opredeljene zgoraj,
 • ste seznanjeni s Politiko zasebnosti podjetja Zera d.o.o., ki je objavljena na spletni strani zera.si, v kateri so določene pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov,

Podjetje Zera d.o.o. se zavezuje, da bo zbrane osebne podatke obdelovala zgolj za zgoraj opredeljene namene. V primeru, če bo nastala potreba po drugovrstni obdelavi ali po posredovanju podatkov tretjim osebam, vas bomo predhodno kontaktirali in zaprosili za vašo privolitev.

 

VAŠE PRAVICE NA PODLAGI DANIH PRIVOLITEV

Posameznik lahko od upravljavca osebnih podatkov kadarkoli zahteva, da stalno ali začasno preneha z uporabo njegovih osebnih podatkov v prej navedene namene. Takšno zahtevo lahko kadarkoli naslovi na e-naslov info@zera.si in podrobno navede, katere privolitve želi preklicati.

Poleg tega ima tudi naslednje pravice:

 • Pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki: posameznik ima pravico do svojih osebnih podatkov, ki so bili zbrani v zvezi z njim, da se seznani z obdelavo in da preveri njihovo zakonitost;
 • Pravica do popravka oz. dopolnitve osebnih podatkov: posameznik ima pravico doseči, da Zera.si brez nepotrebnega odlašanja popravi njegove netočne osebne podatke;
 • Pravica do izbrisa osebnih podatkov: posameznik ima pravico doseči, da Zera.si brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, v obsegu, kot ga dovoljuje veljavna zakonodaja;
 • Pravica do omejitve obdelave: posameznik ima pravico doseči, da Zera.si omeji obdelavo osebnih podatkov, kadar oporeka točnosti osebnih podatkov, kadar je obdelava nezakonita in namesto izbrisa osebnih podatkov zahteva omejitev njihove uporabe, ter v primerih, ko Zera.si njegovih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo njegovih pravnih zahtevkov;
 • Pravica do prenosljivosti podatkov: posameznik ima pravico, da prejme svoje osebne podatke, ki jih je posredoval Zera.si v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki, ter pravico da te podatke Zera.si posreduje drugemu upravljavcu, kadar je do tehnično izvedljivo.
 • Pravica posameznika do ugovora: posameznik ima pravico kadarkoli ugovarjati obdelavi svojih osebnih podatkov, kadar se le-ta izvaja zaradi zakonitih interesov, zaradi katerih si ProTenis.si ali tretja oseba. Ravno tako ima pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi svojih osebnih podatkov, kadar se ti obdelujejo za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, v kolikor je povezno s takim neposrednim trženjem. Kadar posameznik ugovarja obdelavi za namene neposrednega trženja, se njegovi osebni podatki ne obdelujejo več
 • Pravica do vložitve pritožbe proti upravljavcu osebnih podatkov pri nadzornem organu, če meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov.

 

POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVIC

Uporabnik/ca je s podpisom privolitve seznanjen/a, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovi v pisni obliki na upravljavca na e-naslov info@zera.si.

Seznanjen/na je tudi, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od uporabnika Zera.si storitev zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati.

Seznanjen/na je tudi, da mora upravljavec na zahtevo, s katero uveljavlja svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

 

Zasebnost in Zaščita podatkov

Podjetje Zera d.o.o. se zavezuje, da bo varovalo vašo zasebnost. Vsi osebni podatki prejeti preko povpraševanj so zaupni in ne bodo v nobenem primeru posredovani nepooblaščenim osebam.

Podatkov, ki nam jih boste posredovali, ne razkrivamo tretjim osebam. Ponudnik izvaja vse potrebne ukrepe za varovanje zaupnosti osebnih podatkov.

Svoje osebne podatke si lahko ogledate, jih spreminjate ali zahtevate njihov izbris preko elektronskega naslova info@zera.si.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

 

Piškotki:

Spletno mesto v brskalnik računalnika obiskovalca oziroma uporabnika odloži tako imenovani "piškotek”.

Piškotek je majhna tekstovna datoteka, ki se prenese na računalnik uporabnika ob njegovem obisku spletne strani in omogoča analize o uporabnikovem obisku. V piškotku so osnovni podatki o uporabnikovem obisku določene spletne strani. Z dvakratnim klikom na datoteko dobimo podrobnejše informacije o obiskani spletni strani, datumu in uri obiska. Vsi ti podatki so shranjeni tudi pri upravljavcu spletne strani, ki jo uporabnik obiskuje.

Uporabnik lahko piškotke z določenimi nastavitvami briše, izključuje oziroma jih pogojno uporablja, a posledično uporabnik ne bo mogel uporabljati vseh funkcij spletišča v polni meri. Upravljavec lahko podatke, ki jih proizvajajo piškotki, ločeno ali v kombinaciji s posredovanimi osebnimi podatki uporabnika uporabi za ovrednotenje uporabe spletne strani, za izdelavo poročil o aktivnostih internetne strani, statistične analize podatkov, za opravljanje nadaljnjih storitev, povezanih z uporabo spletne strani.

 

IME PIŠKOTKA:

NAMEN PIŠKOTKA:

ČAS HRAMBE:

PHPSESSID

Sistemski piškotek

do zaprtja brskalnika

Piwik

Za potrebe analize uporabniške izkušnje

2 leti

Seznam piškotkov, ki jih uporablja spletna stran:

- PHPSESSID – sistemski piškotek, nujen za pravilno delovanje spletne strani
- Piwik – anonimizirani podatki za potrebe analize uporabniške izkušnje

Podatkov, zbranih s pomočjo piškotkov ne bomo posredovali tretjim osebam.

 

 

Kako odstraniti piškotke?

Če ne želite, da na vašo napravo shranjujemo piškotke, lahko nastavitve odstranite v nastavitvah vašega brskalnika, na način kot je opisano v spodnjih povezavah glede na tip brskalnika.

Podrobna navodila:

 

Oddaja povpraševanj

Oddaja povpraševanj je možna 24 ur na dan, vse dni v letu. Povpraševanje je možno oddati preko e-pošte. Z oddajo povpraševanja se smatra, da naročnik soglaša s temi splošnimi pogoji, ki so javno dostopni na naši spletni strani. Naročnik je lahko vsaka fizična ali pravna oseba oz. društvo. Po oddaji povpraševanja naročnik po elektronski pošti prejme odgovor. V odgovoru bodo navedene naročene storitve, izdelki in količine, ki jih je naročnik izbral ter cena storitev in dobavni rok.

 

Plačilni pogoji

Blago izdamo po plačilu predračuna ali ob plačilu računa v dogovorjenem plačilnem roku z bančnim nakazilom na naš transakcijski račun. Plačilo z gotovino ni možno.

V primeru zamude plačila zaračunavamo zakonite zamudne obresti.

 

Naročilo oz. potrditev ponudbe

Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo. Za potrdilo naročila je potrebno ponudbo ali predračun pisno potrditi osebno na sedežu našega podjetja, po elektronski pošti, faksu ali navadni pošti ter dostaviti datoteke za tisk ali potrditi postavitev za tisk, če je bila pripravljena z naše strani. V primeru poslovanja z naročilnico mora le-ta vsebovati predmet naročila, tehnične elemente in kontaktno osebo, dogovorjeno ceno in rok dobave.

Od tega trenutka so vse cene in ostali pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika kot za kupca. V primeru morebitne spremembe roka dobave zaradi višje sile ali drugega objektivnega razloga (dogodki, ki jih ob pošiljanju ponudbe nismo mogli predvideti in ki se jim ob nastanku nismo mogli izogniti), vas bomo o tem pravočasno obvestili in vam sporočili nov rok dobave.

S potrditvijo naročila se v celoti šteje, da naročnik nepreklicno in brezpogojno sprejema te Splošne pogoje.

 

Spremembe naročila

Po naročnikovi potrditvi za tisk, se vsakršna sprememba naročila oziroma nov popravek že potrjene predloge za tisk šteje kot novo dodatno naročilo, zato vam bomo poslali nov predračun, že naročeno storitev pa vam bomo zaračunali v celoti.

 

Dobavni roki

Dobavni rok je dogovorjen ob potrditvi naročila. Pridržujemo si pravico do delne dobave, razen če ni izrecno dogovorjeno drugače. To velja še zlasti za naročila, ki so sestavljena iz več izdelkov in s tem proizvodnje v različnih območjih.

Delovni čas je od ponedeljka do petka. Sobote, nedelje in prazniki niso delovni dnevi.

 

Prevzem blaga

Izdelke prevzamete na sedežu podjetja Zera d.o.o., Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana). Dostavo ali pošiljanje po pošti na svoj naslov lahko naročite oziroma dogovorite ob povpraševanju oziroma naročilu. Dostava se zaračuna po ponudbi ali po dogovoru, pošiljanje po pošti pa skladno s cenikom distributerja (Pošta Slovenije, DPD, GLS).

 

Reklamacije

Kupec lahko blago reklamira, če blago nima lastnosti, ki jih je prodajalec izrecno obljubil, če je prodajalec poslal napačne izdelke, v napačni količini, barvi ali kako drugače odstopa od naročila. Reklamacije na količino blaga upoštevamo samo ob prevzemu blaga, reklamacije na kvaliteto blaga pa v roku 8 dni od prevzema blaga. Reklamacija mora biti podana v pisni obliki (reklamacijski zapisnik) vključno s predmetom reklamacije in eksplicitno navedbo elementov reklamacije in utemeljitvijo razlogov za reklamacijo. Kupec lahko blago vrne tako, da ga prinese osebno ali pa ga na lastne stroške prodajalca vrne po pošti. Pošiljk z odkupnino, brez dogovora ne sprejemamo. Zera d.o.o. mora v največ petih delovnih dneh po pisnem obvestilu kupca potrditi prejem reklamacije in sporočiti, kako bo potekal celoten reklamacijski postopek.

Reklamacijo je možno uveljavljati samo za izdelke, ki še niso bili uporabljeni oziroma niso bili poškodovani pri nadaljnji uporabi ali obdelavi. Za napake, ki so nastale zaradi naknadnega posega v izdelek, ali zaradi neprimerne uporabe in ali vzdrževanja izdelkov (npr. neupoštevanja navodil in deklaracij, neprimerno hranjenje npr. v vlažnih ali mokrih prostorih) s strani kupca ali končnega uporabnika, Zera d.o.o. ne odgovarja. Reklamacija je prav tako neupravičena, če jo želi kupec uveljavljati za storitve, ki niso bile naročene pri podjetju Zera d.o.o..

Za nepravilne datoteke in vsebinske ali tehnične napake v datotekah in izdelkih, ki jih dostavi naročnik odgovarja naročnik sam. V primeru tiska na izdelke, ki jih dostavi naročnik, je potrebno upoštevati tiskarski kalo do 3 % izdelkov. Vrednosti naročnikovih izdelkov, ki bi se pri tisku morda uničili, ne moremo povrniti. Prav tako pri izdelkih naročnika ne moremo garantirati obstojnosti tiska in ne prevzemamo odgovornosti za morebitne spremembe na izdelku kot posledica tiska ali druge vrste dodelave.

Podjetje Zera d.o.o. ne jamči za kakovost storitev, ki jih na izrecno željo naročnika opravi v neprimerno kratkem roku.

Morebitna reklamacija se rešuje z zamenjavo reklamiranih izdelkov ali dobropisom in ne zadrži plačila računa.

Te obveznosti veljajo tudi za tretje osebe, ki jih je kupec navedel kot končne prejemnike blaga ali storitev. Kupec je dolžan morebitne končne prejemnike obvestiti o teh Splošnih pogojih.

 

Zavrnitve računov

Prosimo, da se pred oddajo naročila prepričate o ustreznosti podatkov, ki bodo navedeni na računu. Če ste davčni zavezanci, prodajnega svetovalca o tem ustrezno obvestite pred pripravo ponudbe. Kasnejše spreminjanje računa je zamudno in v določenih primerih tudi nemogoče. Vsekakor ni mogoče zavrniti računa in zahtevati novega na naslov druge osebe po preteku osmih dni od prevzema blaga.

 

Varovanje poslovnih skrivnosti

Izvajalec in naročnik se zavezujeta varovati poslovne skrivnosti, skladno z veljavno zakonodajo. poslovno skrivnost predstavljajo vse ponudbe, predračuni, računi, grafični dizajni, orodja, šablone, klišeji, filmi itd.

 

Pritožbe in spori

Podjetje Zera d.o.o. spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb. Zera d.o.o. si bo po najboljših močeh prizadevala, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

 

Vprašanja in informacije

Za vsa dodatna vprašanja in informacije se lahko obrnete na naš splošen kontakt: info@zera.si

 

Osebna izkaznica

Podatki o podjetju:
Zera d.o.o.
Likozarjeva ulica 3
1000 Ljubljana
Matična št.: 6355757000
ID za DDV: SI29654793
Elektronski naslov: info@zera.si

TOP